پاسخ به شبهات

اگر نتوانید متنی همچون قرآن بیاورید، الهی بودن آن ثابت نمی‌شود؛ چراکه هزاران اثر هنری کم‌نظیر در جهان وجود دارد! با همین شگردِ محمدصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، بسیاری از مخترعین و هنرمندان می‌توانند ادعای پیامبری کنند!

پاسخ:

اگر این کتاب (قرآن کریم) توسط بشری عرضه شده، چرا تمام انسان‌ها چهارده قرن است توانایی پاسخ به تحدی آن را ندارند و نمی‌تواتند مثل آن را بیاورند؟

ملحدان از مغالطه استفاده می‌کنند، کدام مخترع تابه‌حال تحدی کرده است؟ آن هم با این وسعت (انس و جن تا روز قیامت) آیا اگر ادیسون تحدی می‌کرد که کسی نمی‌تواند لامپی این چنین بسازد، کسی نمی‌توانست به آن پاسخ دهید؟

هر دانشمندی تحدی کند در عرض مدت کوتاهی دانشمندان دیگر پاسخ آن را می‌دهند. مغالطه‌ دیگر این شبهه آن است که نمی‌گوید قرآن حتی به آوردن یک سوره همانند خودش تحدی کرده اما باز هم مخالفان از پاسخ به آن بازماندند.

برای مثال اگر داوینچی بگوید کسی نمی‌تواند چشمی مانند مونالیزا بکشد، آیا واقعا نقاشان جهان نمی‌توانند چشمی مانند آن بکشند؟ قطعا می‌توانند‌.

*تحدی به معنای به مبارزه طلبیدن و عاجز کردن مردم در امری است و در مبحث اعجاز قرآن به معنی به میدان طلبیدن مردم به آوردن مشابه قرآن است.

شبهه

طبق آیه ۳ سوره نسا اسلام چند همسری را جایز دانسته و با این حکم زمینه هوس‌رانی و رواج ظلم و بی‌عدالتی را ایجاد کرده است!

پاسخ:

عده‌ای گمان می‌کنند اسلام چندهمسری را ترویج کرده است. اما واقعیت این است که اسلام، چندهمسری افسار گسیخته و نامحدود را محدود کرد و هوس‌رانی بدون قید را با تعهد و مسئولیت همراه نمود.

در عصری که در همه جهان حرم‌سراها، زنا و تبعیض میان زنانِ یک مرد امری عادی بود، مثلا در ایران فقط خسروپرویز ۱۰۰۰زن در حرمسرا داشت و زنان دوم و سوم (چاکرزن،ایوک زن و...) باید از مانده غذای زن اول میخوردند یا از ارث محروم بودند و...

قرآن، زن گرفتن را محدود به ۴ همسر کرد، آن هم به شرط عدالت.

اسلام به‌صراحت تک‌همسری را تأیید می‌کند و تنها در صورت رعایت عدالت کامل بین همسران، چندهمسری را مجاز می‌داند. (نساء، 3)