نان و عشق

فائقه بزاز

نان کلمه‌ای ویژه است. از آن دست مفاهیم به‌خصوصی که با وجود سادگی، به‌واسطه اعجاز کلمه به بالاترین حد معنی رسیده است و بار مفهومی خاص و متنوعی دارد. نان را از هر طرف بخوانی همان است و بس اما پر از مفهوم و معنی.
نانوایی هم مهارت و شغل محترمی است. در گرمای آتشین تابستان کنار حجم وسیعی از لهیب و زبانه و هُرم آتش تنور ایستادن و چسباندن نان به دیواره‌ای پرگدازه و در آوردن و دست مشتری دادن پهلوانی. و جوانمردی می‌طلبد. کسبی کم‌درآمد اما قدیمی؛ حلال و تأثیرگذار، با آن عطر آشنای
گندم و آتش که برکت را به سفره‌هایمان وعده می‌دهد.
کار جلوی تنور بسیار سخت است و هر کسی نمی تواند از پس آن بربیاید. از قدیم ذکر لب نانواها در گرمای تابستان و گاهی هم بادهان روزه این بوده و هست که؛ «خدایا ما را از آتش جهنم محفوظ بدارد.» انگار هرم آتش، آن‌ها را چند قدم به یاد خدا نزدیک‌تر کرده.

چند روز پیش ابتکار یک مادر جوان و البته توجه و صبر تماشایی یک نانوای محترم توجهم را جلب کرد. حوالی عصر که به نظرم نانوایی خلوت بود خودم را به دست رایحه دل‌انگیزش سپرده، در صف کوتاه نانوایی ایستاده بودم. صحنه جالبی کنار تنور در حال رقم خوردن بود. پسرکوچکی وردست استاد نانوا شده بود. 3 یا 4 ساله. کمی احساس نگرانی کردم اما با جستجوی نگاهم و مشاهده مادر جوانی که در فاصله دورتری از تنور ایستاده بود و با چشمانی پر از ذوق حرکات فرزندش را تعقیب می‌کرد دلم آرام گرفت. استاد نانوا هم با وجود گرما و خستگی صبورانه در حال آموزش کودک بود. نتیجه کار جالب بود. یک نان خیلی کوچک مدل قلب که خیلی هم شبیه قلب نبود و یک‌وری شده بود. پسر با شادی نانش را که سرد شد زیر بغل زد و همراه با قدم‌های مادر به طرف خانه راه افتاد.

با خودم فکر کردم بازی شغل بچه‌هاست. اگرچه که کمتر کودکی است که سودایش در آینده شغل شریف نانوایی باشد اما حداقل نتیجه اقدام این مادر و همکاری نانوا احترام به نان به‌عنوان نعمت خدا، دور نریختن و اسراف نکردن است و تقویت خلاقیت. اینکه پسر در فضایی مردانه قرار میگیرد و روحیه مردانه‌اش تجدید و تقویت می‌شود. میزان آگاهی او و مهارت‌های عملی‌اش بالا می‌رود و در آینده اگر نانوا نشود می‌تواند در ارتباط با مهارت‌هایی در سطح کلان و به‌صورت علمی در راستای نان و گندم فکر و اقدام کند.

پی‌نوشت موضوع هم این که عکس تزیینی است. نت را که برای عکسی مناسب با مطلب زیر‌ورو می‌کردم با عکس زیبای این دخترخانم روبرو شدم. انگار کسب حلال نانوایی دختر و پسر نمی‌شناسد و برای هر جنسیتی جذاب و محترم است.