حافظانه

مهر

صبا ز منزل جانان گذر دريغ مدار

وز او به عاشق بي‌دل خبر دريغ مدار

براي رسيدن به خواسته خودتان، بايد چند نکته را رعايت کنيد تا خداوند مقدمات انجام آن‌چه را مي‌طلبيد فراهم فرمايد.به نزديکان به ويژه والدين خود سربزنيد و صله‌رحم را فراموش‌نکنيد. حس قدرشناسي خود را در عمل نشان دهيد. آنچه در ذهن شما مي‌گذرد کافي نيست. ديگران منتظر اقدام شما هستند، اين عمل شما موجب برکت بيشتر در زندگي‌تان مي‌شود.تا جايي که مي‌توانيد به اطرافيان و مردم کمک کنيد، کمک شما انواع مختلفي مي‌تواند داشته باشد.

ترسم که اشک در غم ما پرده‌در شود

وين راز سر به مهر به عالم سمر شود

ضرورتي ندارد براي رسيدن به آن‌چه در نظر داريد بيش از حد معمول با اين ديگران سخن بگوييد، تلاش شخصي‌تان کافي است و توکلي که به خداوند داريد و مرتبا دعا مي‌کنيد ان‌شاءالله نتيجه خواهد داد، آن‌چه شما طلب مي‌کنيد ظاهرا فقط ظاهر و آوازه‌اش شما را به خود جلب ‌کرده‌ است و هنوز به باطن آن و ارزش‌هاي حقيقي‌اش آن‌طور که بايد نينديشيده‌ايد، از روي ظاهر قضاوت‌کردن گاه پشيماني مي‌آورد. توان خود را در امور‌ مادي درست ارزيابي نکرده‌ايد و نمي‌دانيد که گاه زياده‌ خواهي و زياده‌ داشتن هم باعث دردسر است.