پیامک

حضرت علی‌علیه‌السلام:

«ای فرزند آدم! خودت وصی مال خویش باش، امروز به گونه‌ای عمل کن که دوست داری پس از مرگت عمل کنند.»

59---0912820

آیت‌الله‌حق‌شناس‌ره:

ابلیس شاگرد نفس است، اگر شما بخواهید این نفس را ـ که استاد شیطان است ـ بکوبید و رام کنید، باید خود را فقیر کنید، باید خودتان را در مقابل عظمت حضرت حق، هیچ بدانید. بعد از این مرحله، مرحله شب‌زنده‌داری است. این دو راه، راه مبارزه با نفس است.

75---0990654

مامان‌بزرگم گفت به منم اینترنت یاد بده ببینیم چیه که تو رو از کار و زندگی انداخته.

هیچی دیگه از ساعت 6:30 شروع کردیم هنوز نتونستم بهش بگم موس چیه!

55---0935025

بچه که بودم همه می‌گفتند تو آینده روشنی داری، خودمم باور داشتم که آینده‌ام روشنه ولی نمی‌دونم کی فیوز برق ما رو قطع کرد! الان آینده‌ام تاریک شده زندگیمو تباه کرده!

70---0912986

...