پیامک

برخيز که فجر انقلاب است امروز

بيگانهصفت، خانه خراب است امروز

هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد

از لطف خدا نقش بر آب است امروز

49---093672

آيتاللهحقشناسره:

غربال شدن مردم در آخرالزمان مثل غربال شدن اصحاب حضرت امام حسينعليهالسلام در شب عاشوراست.

09---091982

تا حالا دقت کردين بعضيا وقتي ميخوان يه حرف خندهدار بزنن قبلش اعلام ميکنن: آقا يه چيزي ميگم بخنديد.

آدم رو تو رودروايستي ميزارن که بخندي!

24---091439

اول صبحها آدمهاي تو خيابون طوري نگاه ميکنن انگار من از خواب بيدارشون کردم!

94---091237