کد خبر: ۴۲۵۶
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۲
پپ
صفحه نخست » کنز


حسنی احمدی

حسن‌بن‌علی محزون و غمگین در اتاقش نشسته است و آرام و زیر لب ذکر می‌گوید. یکی از دخترانش وفات یافته و قلب حسن محزون از دست دادن فرزند خویش است. هنوز ذکر می‌گوید که خدمتکار نامه‌ای برایش می‌آورد و عرض می‌کند: ای پسر رسول خدا جمعی از یاران نامه‌ای برایتان فرستاده‌اند. حسن نامه را می‌خواند. نامه‌ای که در آن وفات دخترش را به او تسلیت گفته‌اند. حسن نامه را می خواند و بعد قلم بر‌می‌دارد و در جواب می‌نویسد: «تسلیت شما در مرگ دخترم مرا تسلی خاطر شد و تحمل مصیبت او را از خداوند می‌طلبم و راضی به رضای او هستم و در این غم و اندوه فراوان صابر و شکیبایم.به درستی که مصائب و ناگوار‌ی‌ها رورگار که دوستان را یکی پس از دیگری از من می‌گیرد و مرا آزرده خاطر می‌کند. دوستانی که با دیدنشان شاد می‌شدم و دیدگانم روشن می‌کشت که به ناگاه دست مرگ آنان را در صف مردگان قرار داد. آن‌ها گرچه در مجاورت و همسایگی هم به سر می‌برند (قبرشان کنار هم است) اما با یکدیگر ملاقاتی ندارند و از هم بهره‌مند نمی‌شوند...

آری! ندیدیم خانه‌ای مثل خانه ایشان وحشت‌انگیز که در آن شاکن شدند و از خانه‌های آباد و زیبای خود روی گزیده‌اند. دوستان از ایشان بدون دشمنی جدا شدند و آن‌ها را در خانه قبر‌ها قرار دادند تا پوسیده شوند و از بین بروند.

دختر من نیز به راهی رفت که پیشینیان به آن رفتند و آیندگان به آن راه خواهند رفت. والسلام»

منبع: منتهی‌الامال، جلد 1، صفحه 284


احکام غسل مس میت


آیت‌الله سیستانی:

اگر کسی بدن انسان مرده‌ای را که سرد شده و غسلش نداده‌اند مس کند، یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند، باید غسل مس میت نماید، چه در خواب مس کند چه در بیداری، با اختیار مس کند یا بی‌اختیار، حتی اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان میت برسد باید غسل کند، ولی اگر حیوان مرده‌ای را مس کند غسل بر او واجب نیست. برای مس مرده‌ای که تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نیست، اگرچه جایی را که سرد شده مس نماید. اگر موی خود را به بدن میت برساند، یا بدن خود را به موی میت، یا موی خود را به موی میت برساند، غسل واجب نیست. اگر بچه‌ای مرده به دنیا بیاید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید مادرش غسل کند و اگر مادر مرده باشد بچه باید پس از بلوغ ـ بنا بر احتیاط واجب ـ غسل کند.

امام خمینی‌ره:

اگر کسی بدن انسان مرده‌ای را که سرد شده و غسلش نداده‌اند مس‏ کند یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند باید غسل مس میت نماید، چه در خواب ‏مس کند چه در بیداری، با اختیار مس کند یا بی‌اختیار، حتی اگر ناخن و استخوان او‏‏به ناخن و استخوان میت برسد باید غسل کند، ولی اگر حیوان مرده‌ای را مس کند‏ ‏غسل بر او واجب نیست.‏ ‏برای مس مرده‌ای که تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نیست ‏اگر چه جایی را که سرد شده مس نماید.‏ اگر موی خود را به بدن میت برساند یا بدن خود را به موی میت یا موی خود را به موی میت برساند، غسل واجب نیست. ‏برای مس بچه مرده، حتی بچه سقط شده‌ای که چهار ماه او تمام‏ شده غسل مس میت واجب است بلکه بهتر است برای مس بچه سقط شده‌ای که از ‏چهار ماه کمتر دارد غسل کرد، بنابراین اگر بچه چهار ماهه‌ای مرده به دنیا بیاید، مادر‏‌ او باید غسل مس میت کند، بلکه اگر از چهار ماه کمتر هم داشته باشد بهتر است مادر ‏او غسل نماید.‏

آیت‌الله وحیدخراسانی:

اگر كسى بدن انسان مرده‌اى را كه سرد شده و غسلش نداده‌اند مس كند ـ يعنى جايى از بدن خود را به آن برساند ـ بايد غسل مس ميت نمايد، چه در خواب مس كند چه در بيدارى، با اختيار مس كند يا بى‌اختيار، حتى اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان ميت برسد بايد غسل كند، ولى اگر حيوان مرده‌اى را مس كند‌، غسل بر او واجب نيست.

امام خامنه‌ای:

اگر کسی بدن انسان مرده‌ای را که سرد شده ولی هنوز غسل داده نشده است، لمس کند یا جایی از دست و پا و صورت و سایر بدن خود را به هر جای بدن او برساند باید برای نماز و امثال آن غسل کند. این را «غسل مس میت» می‌نامند.
توجه:
دست زدن به عضوی که از بدن مرده جدا شده، پس از سرد شدن و پیش از غسل دادن، در حکم دست زدن به بدن مرده است. دست زدن به عضوی که از بدن شخص زنده جدا شده است، غسل ندارد. مواردی که مس بدن انسان مرده سبب غسل نمی‌باشد:
۱. کسی که در میدان جنگ به شهادت رسیده است.
۲. مرده‌ای که بدنش هنوز سرد نشده است.
۳. مرده‌ای که سه غسلش را داده‌اند.

احکام غسل مس میت

 

 

آیت‌الله سیستانی:

اگر کسی بدن انسان مرده‌ای را که سرد شده و غسلش نداده‌اند مس کند، یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند، باید غسل مس میت نماید، چه در خواب مس کند چه در بیداری، با اختیار مس کند یا بی‌اختیار، حتی اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان میت برسد باید غسل کند، ولی اگر حیوان مرده‌ای را مس کند غسل بر او واجب نیست. برای مس مرده‌ای که تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نیست، اگرچه جایی را که سرد شده مس نماید. اگر موی خود را به بدن میت برساند، یا بدن خود را به موی میت، یا موی خود را به موی میت برساند، غسل واجب نیست. اگر بچه‌ای مرده به دنیا بیاید ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید مادرش غسل کند و اگر مادر مرده باشد بچه باید پس از بلوغ ـ بنا بر احتیاط واجب ـ غسل کند.

امام خمینی‌ره:

اگر کسی بدن انسان مرده‌ای را که سرد شده و غسلش نداده‌اند مس‏ کند یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند باید غسل مس میت نماید، چه در خواب ‏مس کند چه در بیداری، با اختیار مس کند یا بی‌اختیار، حتی اگر ناخن و استخوان او‏‏به ناخن و استخوان میت برسد باید غسل کند، ولی اگر حیوان مرده‌ای را مس کند‏ ‏غسل بر او واجب نیست.‏ ‏برای مس مرده‌ای که تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نیست ‏اگر چه جایی را که سرد شده مس نماید.‏ اگر موی خود را به بدن میت برساند یا بدن خود را به موی میت یا موی خود را به موی میت برساند، غسل واجب نیست. ‏برای مس بچه مرده، حتی بچه سقط شده‌ای که چهار ماه او تمام‏ شده غسل مس میت واجب است بلکه بهتر است برای مس بچه سقط شده‌ای که از ‏چهار ماه کمتر دارد غسل کرد، بنابراین اگر بچه چهار ماهه‌ای مرده به دنیا بیاید، مادر‏‌ او باید غسل مس میت کند، بلکه اگر از چهار ماه کمتر هم داشته باشد بهتر است مادر ‏او غسل نماید.‏

آیت‌الله وحیدخراسانی:

اگر كسى بدن انسان مرده‌اى را كه سرد شده و غسلش نداده‌اند مس كند ـ يعنى جايى از بدن خود را به آن برساند ـ بايد غسل مس ميت نمايد، چه در خواب مس كند چه در بيدارى، با اختيار مس كند يا بى‌اختيار، حتى اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان ميت برسد بايد غسل كند، ولى اگر حيوان مرده‌اى را مس كند‌، غسل بر او واجب نيست.

امام خامنه‌ای:

اگر کسی بدن انسان مرده‌ای را که سرد شده ولی هنوز غسل داده نشده است، لمس کند یا جایی از دست و پا و صورت و سایر بدن خود را به هر جای بدن او برساند باید برای نماز و امثال آن غسل کند. این را «غسل مس میت» می‌نامند.
توجه:
دست زدن به عضوی که از بدن مرده جدا شده، پس از سرد شدن و پیش از غسل دادن، در حکم دست زدن به بدن مرده است. دست زدن به عضوی که از بدن شخص زنده جدا شده است، غسل ندارد. مواردی که مس بدن انسان مرده سبب غسل نمی‌باشد:
۱. کسی که در میدان جنگ به شهادت رسیده است.
۲. مرده‌ای که بدنش هنوز سرد نشده است.
۳. مرده‌ای که سه غسلش را داده‌اند.نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: