کد خبر: ۴۲۲۸
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۳
پپ
صفحه نخست » کنز

حسنی احمدی

مرد در کنار حسن‌بن‌علی نشست و گفت ای پسر رسول خدا سؤالی دارم. حسن تبسمی کرد و گفت سؤالت را بپرس. مرد گفت: بخل چیست؟ حسن گفت: بخل آن است که انسان آن‌چه را جمع می‌کند شرف بداند و هرچه را انفاق می‌کند از دست رفته شمارد.

مرد گفت: فروتنی چیست؟ حسن پاسخ داد: فروتن کسی است که حق مردم را بشناسد و در برآوردن نیاز آن ها بکوشد که در این صورت نزد خدا مقامی والا دارد هر کس در این جهان نسبت به برادران دینی‌اش فروتن باشد در نزد پروردگار از صدیقان است و از شیعیان علی‌بن‌ابی‌طالب به شمار می‌آید.

مرد لحظات کوتاهی فکر کرد و دوباره پرسید: جوانمردی یعنی چه؟ حسن‌بن‌علی گفت: ابوذر غفاری می‌گفت فقر را از بی‌نیازی و بیماری را از تندرستی بیشتر دوست دارم ولی من می‌گویم کسی که بر حسن اختیار خداوندی بر او توکل کند چیزی را نمی‌خواهد که خدا برایش اختیار نکرده باشد.

مرد دوباره پرسید: ای فرزند رسول خدا جوانمردی را نیز تعریف کن. حسن پاسخ داد یعنی نگهداری‌ دین، گرامی‌ داشتن نفس و نرم خویی، احسان همیشگی، ادای حقوق دیگران و دوستی با مردم.

منبع: تحف العقول صفحه ۲۲۵

نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: