کد خبر: ۳۴۶۹
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۳
پپ
صفحه نخست » کنز

اگر امام جماعت آیه‌ای از حمد و سوره را نخواند و مأموم در حین قرائت متوجه اشتباه امام شود وظیفه مأموم و حکم نماز او چیست؟

امام خمینی‌ره‌ و آیت‌الله خامنه‌ای: مأموم به شکلی امام جماعت را متوجه نماید هر چند با گفتن ذکر یا خواندن آیه باشد و در غیر این صورت مأموم نیت فرادا کند و سوره را بخواند.

آیت‌الله‌ سیستانی: مأموم می‌تواند امام را متوجه کند و اگر امام متوجه نشد یا مأموم این کار را نکرد بنابر احتیاط واجب مأموم باید نیت فرادا کند.

آیت‌الله مکارم: باید امام جماعت را متوجه نماید و در غیر این صورت مأموم نیت فرادا نماید و سوره را بخواند و بنابر احتیاط واجب نماز را تمام کند و دوباره اعاده نماید.

شک در تلفظ کلمات نماز

شک در تلفظ قرائت

هرگاه نمازگزار در قرائت نماز شک کند که آیه یا کلمه‌ای را درست گفته یا نه اگر به چیزی که بعد از آن است مشغول نشده باید آن آیه یا کلمه را به طور صحیح بگوید.

آیت‌الله خامنه‌ای: اگر در قرائت شک کند که آیه یا کلمه‌ای را درست گفته یا نه لازم نیست تکرار کند.

آیت‌الله سیستانی: هرگاه در قرائت شک کند که آیه یا کلمه‌ای را درست گفته یا نه می‌تواند به شک خود اعتنا نکند ولی اگر احتیاطا آن آیه یا کلمه را دوباره به طور صحیح بگوید اشکال ندارد.

تذکر به کسی که غلط نماز می‌خواند

اگر کسی نماز خود را اشتباه بخواند لازم است به او اطلاع بدهیم؟

لازم نیست ولی اگر اشتباه او ناشی از جهل به حکم و ندانستن مسأله باشد احتیاط واجب ارشاد و راهنمایی وی است.

شک در تلفظ کلمات غیر قرائت

شک در تلفظ کلمات غیر حمد و سوره چگونه است؟

اگر شک در وقوع آن باشد برای مثال شک کند تکبیره‌الاحرام را گفته یا نه در صورتی که از محل آن نگذشته و وارد عمل بعد نشده واجب است آن را به جا آورد و اگر از محل آن گذشته و مشغول خواندن چیزی شده است به شک خود اعتنا نکند ولی اگر بعد از گفتن تکبیره‌الاحرام شک کند آن را صحیح گفته یا نه و در اصل وقوع آن شک ندارد حتی اگر هنوز در محل باشد به شک خود اعتنا نکند.

آیت‌الله خامنه‌ای: البته در مورد غیر تکبیره‌الاحرام و ارکان دیگر احتیاط در اعاده قرائت و ذکر به نیت قربت است و در ارکان نماز احتیاط در اتمام نماز و اعاده آن است.

نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: