کد خبر: ۳۲۸۳
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۱
پپ
صفحه نخست » کنز

معنای قیام

قیام در نماز به همان معنای لغوی خود یعنی ایستادن است.

اقسام قیام

رکن: قیام هنگام تکبیره‌الاحرام، قیام پیش از رکوع (متصل به رکوع)

غیررکن: قیام هنگام قرائت، قیام بعد از رکوع

حکم قیام

واجب است نمازگزار هنگام تکبیره‌الاحرام و قرائت حمد و سوره و پیش از رکوع و بعد از آن ایستاده باشد.

واجبات قیام

در حالت قیام واجب است موارد زیر رعایت شود:

ـ به جایی یا چیزی تکیه نکردن.

ـ بدن را حرکت ندادن و به طرفی خم نشدن.

ـ روی هر دو پا ایستادن

ـ پاهات را بیش از اندازه باز نگذاشتن.

مسائل قیام

قیام بعد از رکوع

بعد از تمام شدن ذکر رکوع، نمازگزار باید راست بایستد و وقتی بدن آرام گرفت، به سجده رود و اگر به عمد پیش از ایستادن یا پیش از آرام گرفتن بدن به سجده برود نمازش باطل است.

وظیفه افراد ناتوان از ایستادن

کسی که نمی‌تواند تمام نماز را ایستاده بخواند هر مقدار را که می‌تواند ایستاده و بقیه اعمال را نشسته انجام دهد و اگر به صورت نشسته هم نتوانست خوابیده انجام دهد.

نماز ایستاده با ترس از ضرر

کسی که می‌تواند بایستد اگر بترسد که به واسطه ایستادن بیمار شود یا ضرری به او برسد می‌تواند نشسته نماز بخواند بلکه اگر ایستادن او ضرر قابل توجهی داشته باشد باید نشسته نماز بخواند و اگر از ضرر نشستن هم بترسد می‌تواند خوابیده نماز بخواند.

نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: