کد خبر: ۲۶۱۹
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۹
پپ
صفحه نخست » کنز

تیمم برای کارهای واجب

در موردی که تیمم جایز باشد تمام کارهای مشروط به طهارت مانند نماز و دست کشیدن به قرآن را می‌توان انجام داد ولی اگر کسی عذرش تنگی وقت بوده یا با داشتن آب برای نماز میت یا خوابیدن تیمم کرده فقط همان کاری که برای آن تیمم کرده می‌تواند انجام دهد.

آیت‌الله مکارم شیرازی: در موردی که تیمم جایز باشد تمام کارهای مشروط به طهارت را می‌توان انجام داد حتی اگر به خاطر تنگی وقت تیمم کرده باشد.

تیمم برای کارهای غیر‌واجب

خواب

تیمم با وجود داشتن آب و امکان استعمالش هنگام خوابیدن جایز است.

نماز میت

تیمم با وجود آب و امکان استعمال آن در مورد نماز میت جایز است.

باطل‌کننده‌های تیمم

مبطلات وضو تیمم بدل از وضو را هم باطل می‌کنند و باطل کننده‌های غسل تیم بدل از غسل را هم باطل می‌کنند.

تیمم بدل از غسل و مبطلات آن

کسی که به دلیل عذری به جای غسل تیمم کند و یکی از باطل‌کننده‌های وضو برایش پیش بیاید وظیفه‌اش برای نماز‌های بعدی چیست؟

حضرت امام، آیت عظام سبحانی، سیستانی و مکارم شیرازی: اگر نتواند برای نمازهای بعد غسل کند باید وضو بگیرد و اگر نمی‌تواند وضو بگیرد باید بدل از وضو تیمم کند.

آیت‌الله بهجت: اگر بدل از غسل جنابت تیمم کرده و نمی‌تواند برایی نمازهای بعد غسل کند ولی می‌تواند همراه تیمم بدل از غسل وضو هم بگیرد بنابر احتیاط واجب باید این کار را انجام دهد اما اگر نمی‌تواند چنانچه یک تیمم کند به قصد این که آنچه تکلیف اوست انجام داده باشد کافی است و اگر بدل از غسل غیر‌ جنابت تیمم کرده باید همراه تیمم بدل از غسل وضو هم بگیرد و اگر نمی‌تواند وضو بگیرد به جای آن تیمم بدل از وضو بکند.

امام خامنه‌ای: تا زمانی که عذر شرعی مجوز تیمم برطرف نشده است. بنابر احتیاط واجب باید برای اعمال مشروط به طهارت تیمم بدل از غسل نماید و وضو هم بگیرد و اگر معذور از وضو باشد باید تیمم دیگری بدل از آن نماید.

آیت‌الله صافی: چنانچه برای نمازهای بعد نتواند غسل کند باید وضو بگیرد و بنابر احتیاط واجب بدل از غسل تیمم نماید و اگر نمی‌تواند وضو بگیرد و تیمم کند یک تیمم دیگر بدل از وضو انجام دهد ولی اگر تیمم او بدل از غسل جنابت باشد چنانچه یک تیمم نماید به قصد این‌که آن‌چه تکلیف اوست انجام داده باشد کافی است.

کسی که نمی‌تواند غسل کند اگر چند غسل بر او واجب باشد بنابر احتیاط واجب باید به جای هر یک از آن‌ها یک تیمم نماید.

آیت‌الله بهجت: در صورتی که در میان آن‌ها غسل جنابت باشد یک تیمم کافی است و چنانچه غسل‌های دیگر بر او واجب باشد به نیت همه آن‌ها یک‌بار تیمم کند و اگر وضو هم نمی‌تواند بگیرد تیمم دیگری برای کارهای مشروط به وضو انجام دهد.

آیت عظام سبحانی و سیستانی: یک تیمم کافی است.

نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: