کد خبر: ۱۷۵۲
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۸
پپ
صفحه نخست » کنز


شن، ریگ و کلوخ

تیمم به شن و ریگ و کلوخ اگر پاک باشند صحیح است.

آیت‌الله سبحانی: تا آن جا که ممکن است باید با خاک پاک تیمم کرد و اگر خاک نباشد می‌توان بر ریگ و شن و کلوخ و سنگ در صورتی که هنگام تیمم گردی از آن‌ها بر دست‌ها بنشیند تیمم کرد.

آیت‌الله مکارم شیرازی: لازم است حداقل غبار کمی روی‌ آن‌ها باشد.

تیمم بر خاک خیس

تیمم بر خاک نمناک و خیس صحیح است ولی بهتر (احتیاط مستحب) است که با وجود زمین یا خاک خشک به خاک نمناک تیمم نکند.

تیمم بر سنگ

تیمم بر سنگ معمولی، سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ مرمر سیاه و دیگر سنگ‌ها اگر پاک باشند صحیح است. (مکارم: به شرط اینکه مختصری غباری بر آن‌ها باشد)

آیت‌الله سبحانی: تا آنجا که ممکن است باید با خاک پاک تیمم کرد و اگر خاک نباشد می‌توان بر ریگ و شن و کلوخ و سنگ در صورتی که هنگام تیمم گردی از آن‌ها بر دست‌ها بنشیند تیمم کرد.

آیت‌الله سیستانی: بنابراحتیاط مستحب در حال اختیار به سنگ معدن( مانند سنگ عقیق) تیمم ننمایند.

گرد و غبار بر سنگ تیمم

در مواقعی که به سنگ تیمم می‌کنیم آیا لازم است محل تیمم گرد‌ و غبار هم داشته باشد؟

خیر، ولی مستحب است گردی هم داشته باشد.

آیت‌الله سبحانی: واجب است چیزی که بر آن تیمم می‌کند گردی داشته باشد که به دست بماند.

آیت‌الله سیستانی: تا آنجا که امکان دارد بنابراحتیاط واجب باید گردی هم داشته باشد.

آیت الله مکارم شیرازی: تا آنجا که امکان دارد باید گردی هم داشته باشد که بر دست بماند.

تیمم بر گچ و آهک پخته

احتیاط واجب آن است که با بودن خاک یا چیزی که تیمم بر آن صحیح است به گچ و آهک پخته تیمم نکند.

آیت‌الله بهجت: با وجود خاک تیمم بر سنگ گچ و آهک پخته شده صحیح نیست و اگر چیز دیگری ندارد احتیاطا هم به آن‌ها و هم به گل یا غبار اگر برایش ممکن است تیمم نماید.

آیت اعظام امام خامنه‌ای و سیستانی: تیمم بر گچ دیوار صحیح است ولی بنابر احتیاط مستحب در حال اختیار (با وجود خاک و مانند آن) به گچ و آهک پخته تیمم ننماید.

نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: